Uzlabota Inbox.lv privātuma politika


aprīlis 27,2018

Līdz ar izmaiņām Eiropas Savienības vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR), kas reglamentē fizisku personu datu apstrādi, no š.g. 25. maija tiks ieviestas izmaiņas portāla Inbox.lv privātuma politikā. Jaunieviestās izmaiņas nepieciešamas, lai spētu nodrošināt pienācīgu regulas izpildi un atbilstību personas datu apstrādes likumam.
Ir zināms, ka izmantojot Inbox.lv pakalpojumus Jūs uzticat mums savu informāciju, savukārt, mēs rūpējamies par augsta līmeņa personas datu aizsardzību, kas vienmēr ir bijusi un arī turpmāk būs mūsu prioritāte, tādēļ vēlamies atgādināt, ka Jūsu sniegtā informācija par vārdu, uzvārdu, dzimšanas datiem un vecumu tiek izmantota tikai un vienīgi, lai spētu atlasīt Jums piemērotāko reklāmu, palīdzētu sazināties ar citiem cilvēkiem un visbeidzot, lai nodrošinātu ātrāku un vienkāršāku Jums vēlamās informācijas koplietošanu ar citiem. Informācija, kuru Inbox apkopo no visiem pakalpojumiem, izmantojot sīkfailus un citas tehnoloģijas, tiek izmantota, lai uzlabotu lietotāju pieredzi (piemēram, ja saglabāsiet valodas preferences, varēsiet izmantot mūsu pakalpojumus savā izvēlētajā valodā), kā arī ar šīs infromācijas palīdzību tiek uzlabota vispārējā pakalpojumu kvalitāte.

Jaunā Inbox.lv “Privātuma politika” stāsies spēkā 2018. gada 25. maijā, tādēļ lūdzam Jūs iepazīties un apstiprināt uzlaboto “Privātuma politiku” šeit:

Iepazīties un apstiprināt izmaiņas

Lietotājiem, kas nevēlēsies apstiprināt izmaiņas ir jāņem vērā, ka datu personalizācijas izslēgšana var novest pie lielāka reklāmu apjoma, jo tās tiks balstītas uz vispārējo informāciju, neņemot vērā Jūsu dzimumu, vecumu, intereses, atrašanās vietu un citus parametrus.

  • Plašsaziņas līdzekļos regulāri izskan informācija par fizisku personu datu noplūdes gadījumiem.
  • Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR jeb General Data Protection Regulation) noplūdes varētu strauji mazināt, taču ir būtiski regulu izprast un sagatavoties tās prasībām.
  • Datu aizsardzība joprojām ir ikvienas fiziskas personas pamattiesība. Iepriekšējā Eiropas Savienības Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti tika izstrādāta 1995. gadā. Taču, tehnoloģijām strauji attīstoties, direktīvas noteikumi vairs nevar nodrošināt to, ka personas, kas strādā ar personas datiem, īsteno pienācīgi drošu personas datu apstrādi.
  • Jaunā regula attiecas uz visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un datu pārziņiem, tostarp uz datu pārziņiem, kuri fiziski neatrodas ES, bet piedāvā preces vai pakalpojumus ES pilsoņiem. Regulas galvenie mērķi ir palielināt ikviena ES datu subjekta kontroli pār viņa datiem un aizsargāt tos. Vienots fizisko personu datu aizsardzības likums visā ES veicinās labāku izpratni par fizisko personu datu apstrādi un uzglabāšanu. Tāpat tiks izbeigts nepārtrauktais nacionālo likumu pielāgošanas un labošanas process un datu aizsardzības īstenošanas sadrumstalotība ES.
  • GDPR paredz būtiskas izmaiņas esošajā Fizisko personu datu aizsardzības likumā ar mērķi paaugstināt personas datu aizsardzības līmeni un piešķirt datu subjektam tiesības un pienākumus kontrolēt savu datu nodošanu apstrādei.
  • Ņemot vērā, ka šobrīd gandrīz jebkurš sniegtais pakalpojums ietver sevī datu apstrādi, fizisko personu datu izmantošana ir kļuvusi nekontrolējama, apdraudot gan datu subjektu, gan personu, kas datus apstrādā. Ar vispārpiemērojamiem noteikumiem, kas regulē vairākus būtiskus datu apstrādes nosacījumus, tiks panākta labāka personas datu aizsardzība, kas datu subjektā viesīs lielāku uzticību, sniedzot savus datus apstrādei.
Šis ieraksts tika publicēts Jaunumi, Ziņas. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Comments are closed.