(Latvian) Inbox.lv mobilajā lietotnē arī svarīgākās mediju ziņas


May 9,2024

(Latvian)

Svarīgākas Latvijas mediju ziņas, kas iepriekš bija pārskatāmas Inbox.lv datora -desktop versijā, tagad ir pieejamas arī Inbox.lv mobilajā lietotnē speciāli izveidotajā sadaļā “Ziņas”. Inbox.lv ir kļuvis par pilnvērtīgu ziņu avotu un lasāmvielu.
Inbox.lv mobilajā lietotnē galvenās izvēlnes apakšā lietotājs var izvēlēties lasīt “Ienākošos e-pastus” vai “Ziņas”. Inbox.lv pilnajā versijā lietotājs vēl pirms ienākšanās savā pastkastē redz ziņu virsrakstus, fotogrāfiju un ievadrindkopas.

Lasītājiem ir vienkopus pieejamas ziņas no 55 populārākajiem medijiem Latvijā un pasaulē, piemēram, LSM.lv, Jauns.lv, NRA.lv, Mixnews.lv, Otrkrito.lv u.c.

Ik dienu portālā tiek ievietotas aptuveni 2000 ziņas, kas sagrupētas 14 rubrikās. Inbox.lv nodrošina interneta tehnoloģisko platformu, bet ziņas neatlasa un nerediģē.

“Inbox.lv ziņu apkopojums šobrīd kļūst par pašpietiekamu produktu, kuru novērtē gan lasītāji, gan arī mediji. Lasītājiem tā ir iespēja vienkopus iepazīt visas svarīgākās ziņas, turklāt no dažādiem avotiem, viegli un pārskatāmi, savukārt medijiem tā ir iespēja iegūt papildus auditoriju, reklamējot savas ziņas portālā Inbox.lv, kas jau vairākus gadus pēc kārtas ir Latvijas visapmeklētākā interneta vietne,” stāsta Inbox.lv īpašnieks Andris Griķis.

This entry was posted in About our products, News and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.